Swedwatch – Vad kostar din tröja?

En T-shirts resa – en animation som belyser de ojämlika förhållanden som råder under en t-shirts leverantörskedja.