Arbetsterapeuten

Ny illustration för Arbetsterapeuten om kraftsamling för psykisk hälsa.