Arbetsterapeuten – om lagarbete

Illustrationer till ATs tema om interprofessionellt samarbete.