Arbetsterapeuten – vad händer sen?

Illustration för tidningen Arbetsterapeuten om hur tiden efter pandemien kan komma att se ut.