LÄKARE UTAN GRÄNSER – DIREKT #1/2018

Illustrationer till reportage i Läkare utan gränsers tidskrift Direkt – om patientavgifter #1/2018