Gärde & Jernberg

Logotyp och visuell identitet för det nystartade fastighetsbolaget Gärde och Jernberg.