Läkare utan gränser – Direkt

Redaktionell illustration för Läkare utan gränsers tidskrift Direkt, #4/2019