Läkare utan gränser – direkt

Redaktionell illustration för Läkare utan gränsers tidskrift Direkt, #4/2019