Made in Sweden

Made in Sweden – de stora känslornas föreställning. Ett dansverk av Dorte Olesen.