Pärlfiskaren

Skisser för en barnbok, tävling utlyst av Schildts & Söderströms