Situation Stockholm

Illustrationer till reportaget ”Dogmer som dödar – knarket, politiken och verkligheten” av Maria Hagström. #244/201