Svenska Dagbladet

Illustrationer för reportage om Ungdomsrånen i Svenska Dagbladet 23 februari 2020.