Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning

Vilka får pengar av SSMF? Infografik som beskriver urvalsprocessen. För Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.