Vinjettporträtt – Psykologtidningen

När Psykologtidningen fick ny form fick jag som uppdrag att ta fram vinjettporträtt.
Kund: Psykologtiningen genom Birgersson Media. 2016.