Amel-projektet

Vulva set för Amel-mottagningen på Södersjukhuset. Seten ska användas i utbildningssyfte, som ett verktyg för yrkesverksamma i mötet med tjejer och kvinnor med erfarenhet av könsstympning.