Arbetsterapeuten

Ny illustration för tidningen Arbetsterapeuten om kraftsamling för psykisk hälsa.