Läkare utan gränser – Direkt

Illustrationer på temat Välviljans rasism, för tidningen Direkt nr 1/2022