Läkare utan gränser – Direkt

Redaktionell illustration för Läkare utan gränsers tidskrift Direkt, #3/2019