Läkare utan gränser – Direkt

Illustrations i Läkare utan gränsers medlemstidning Direkt, nr 1/21.