Läkare utan gränser – Direkt

Illustration i Läkare utan gränsers medlemstidning Direkt, nr 2/21. Om nya behandlingsmetoder och mediciner i TBC-vården.