Läkare utan gränser

Illustrationer till reportage i Läkare utan gränsers tidskrift Direkt – Att be eller inte be om pengar. #4/2017