Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Om hur gåvan blir ett forskningsfynd. Infografik för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.