Läkare utan gränser – Direkt

Illustration i Läkare utan gränsers tidning Direkt – Utlämnade till vågorna.