Läkare utan gränser – Direkt

Illustration i Läkare utan gränsers tidning Direkt – Om rykten som vapen.