Svenska Akademien

Illustrationer i Svenska Akademiens årsberättelse. Om flerspråkighet, Att lära sig svenska förändrar människor. Illustrerade porträtt av poeten Jila Mossaed och språkforskaren Katrin Ahlgren.