Svenska Dagbladet

Illustrationer i SvD/Idag (220910) om männens farliga tystnad. Text av Anna Lagerblad.

Josefin Herolfs illustration föreställande deppiga män
Josefin Herolfs illustration föreställande deppiga män