Vision 2050 – Uniper

Infografer och formgivning av rapport ”Vision 2050” för Uniper / JKL Group