Läkare utan gränser – Direkt

Illustration i Läkare utan gränsers tidning Direkt – Om jakten på vaccinet.