Chef & Karriär

Illustrationer till tidningen Chef & Karriär #2 – om balansgången som alla chefer måste bemästra.