SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING

 Så kan nya behandlingar bota och hindra cancer. Illustration i Forskning för Livet #1 2022.